Hostinné - Gerontocentrum

Název akce: Gerontocentrum
Místo stavby: Hostinné
Datum: Realizace nových objektů 2004
Náklady: 279 mil. Kč
Investor: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

INFORMACE O PROJEKTU

Rekonstrukce stávající budovy LDN spolu s výstavbou dvou nových objektů, které obsahují vedle ubytovací části léčebné technologie, zejména balneoprovoz s bazénem, vířivkami, rehabilitačním chodníkem a tělocvičnami, elektro a magnetoterapii a provozní prostory – kuchyň, jídelny, administrativu, vyšetřovny a rehabilitace.