O nás

Projekční ateliér ATIP byl založen v roce 1991 Ing. Vladimírem Vokatým a jeho synem Ing. arch. Martinem Vokatým. Sídlem ateliéru je Trutnov, rodiště obou zakladatelů. Od roku 1997 funguje jako akciová společnost ATIP a.s., používá nejmodernější technické vybavení a optimalizované pracovní postupy. Systém práce a její výsledná prezentace je podle vyjádření externích spolupracovníků i investorů na velmi vysoké úrovni v porovnání s ateliéry celé České republiky.

Ateliér zpracovává architektonické studie, projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a pro realizaci staveb, rovněž zpracovává urbanistické studie, územní plány, dopravní generely, zajišťuje inženýrskou činnost, rozpočty, nabídková řízení, projektový management i řízení velkých projektů. Stavby projektované ATIP a.s. byly nominovány a získaly tituly Stavba roku ČR a Stavba roku Královéhradeckého kraje.

Mezi největší projekty atelieru patří O2 ARENA, která byla kromě jiných významných kulturních a sportovní událostí také dejištěm mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2004 a 2015, stavba I. etapy Kampusu UK v Hradci Králové a kongresové centrum navazující na O2 arenu.

ATIP, a.s.
architektonická, projektová a inženýrská společnost
Pražská 169, 541 31 Trutnov

tel: 499 859 011
IČO: 25261568
email: info@atip.cz
www.atip.cz