Hradec Králové – Kampus UK

Název akce: Hradec Králové – Kampus UK
Místo stavby: Hradec Králové
Investor: Univerzita Karlova v Praze

KOMPLETNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Areál Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové je situován v těsném sousedství Fakultní nemocnice. Bude tvořen objekty Lékařské a Farmaceutické fakulty a Vědeckým centrem, ve kterém bude probíhat biomedicínský výzkum související s provozem obou fakult a Fakultní nemocnice.

Urbanistická koncepce je tvořena severojižní osou, která je ukončena akcentem Vědeckého centra na jižní straně území. Centrální prostor mezi oběma fakultami, který je blokem fakult odcloněn od rušné Zborovské ulice, umožňuje bezproblémové propojení s hlavním vstupem do Fakultní nemocnice i napojení na hromadnou dopravu. Navržené řešení umožňuje zachování dálkových pohledů na historické centrum Hradce Králové z převážné části centrálního prostoru.

Pro stavbu areálu bylo vydáno v roce 2009 územní rozhodnutí, na etapu výstavby Vědeckého centra a prvního bloku výukové části v roce 2010 také stavební povolení.