Náchod - sídlo společnosti LEVEL

Název akce: Rekonstrukce a dostavba objektu společnosti Level
Místo stavby: Náchod
Investor: Level, s.r.o.

INFORMACE O PROJEKTU

Rekonstrukcí stávajícího objektu, která vedle modernizace současných prostor zahrnuje také nástavbu dalšího patra a rozšíření o další část budovy, získá společnost Level, s.r.o., nové reprezentativní sídlo. Moderní technologie, které jsou nosným programem podnikání společnosti LEVEL, se odráží i v navrhované dostavbě. Dostavovaná část objektu je obalena rastrem bezrámového fasádního systému, který kombinuje desky skla a hliníku. Matný povrch a reflexní skla dodávají objektu technologický výraz a reflektují dění v okolí objektu. Kontrast stávajícího objektu i se všemi jeho konstrukčními nedostatky a kvalitně provedeného obvodového pláště je dialogem časů, ve kterých jednotlivé části stavby vznikaly.