Nebřenice - OAKS - vily ADR

Místo stavby:
Investor:
Investiční náklady:
Termín realizace:

INFORMACE O PROJEKTU

Zastavovací a hmotové schéma je inspirováno středočeskou vesnicí, kde jsou k sobě jednotlivé hmoty těsně přičleňovány a vytvářejí kompaktní celek složený ze základních jednoduchých objemů.

Hlavní hmota stavby: jednoduchý kvádr se sedlovou střechou, který vychází z tradice středočeské venkovské architektury dané oblasti. Tato hlavní hmota vytváří v dálkových pohledech spolu s ostatními sousedními objekty Clusteru kompozici typickou pro český venkov. Hmota je jednopodlažní, nicméně díky různým výškovým úrovním terénu je z různých pohledů obnažován i suterén a hmota je vnímána z různých pohledů v různých proporcích.

Hmota garáže: jednoduchá elementární hmota vytváří spolu s hlavní hmotou základní kompozici objektu vnímanou od vstupu na pozemek. Díky ploché střeše a dotažení až na hranici pozemku a spojení s oplocením významně přispívá k tvorbě uliční krajiny.

Společnost ATIP a.s. je zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.