Praha - Autocentrum FORD

Název akce: Autocentrum FORD
Místo stavby: Praha – Ořech
Investor: auto MOTOL BENI, a.s.
Datum: Studie 2008

 

INFORMACE O PROJEKTU

Prodejna a servisní centrum automobilky Ford je situováno do svažitého terénu východně od obce Ořech v blízkosti dálničního obchvatu. Samotný objekt Autocentra je navržen tak, aby co nejlépe využil sklon terénu. Jedná se o třípodlažní stavbu, která je hmotově rozdělena na nízký hranol obsahující dvě podlaží se servisní částí provozu a podlouhlý, transparentní hranol obsahující dvě podlaží s prodejní a administrativní částí provozu autocentra. Spodní plný hranol je částečně zapuštěný do terénu, tak aby vyrovnal jeho sklon.

Na jeho severní hraně je paralelně s dálnicí umístěna prosklená hmota showroomu tak, aby co nejvíce upoutávala pozornost kolem jedoucích automobilů a zároveň byla přístupná na úrovni prvního nadzemního podlaží z hlavní páteřní komunikace procházející areálem. Provoz prodeje použitých aut je navržen odděleně a je situován do zelených ploch s intenzivním využitím zeleně. Součástí areálu jsou i venkovní parkoviště pro návštěvníky showroomu, servisu a pro zaměstnance.