PRAHA - O2 universum

Název akce: Praha – O2 universum
Místo stavby: Praha 9
Investor: Bestsport a.s.
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Investiční náklady: 1 mld Kč
Termín realizace: 12/2017 – 09/2019

INFORMACE O PROJEKTU

V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení na Sazka arénu. Z finančních a termínových důvodů byla dokončena pouze tzv. Velká aréna. Malá aréna přiléhající k ulici Českomoravská byla dokončena do podoby hrubé stavby. V následujících letech investor hledal smysluplnou funkční náplň této nedokončené stavby. V lednu 2016 zadal zpracování studie funkčního využití objektu pro vybudování kongresového centra, které bude alternativně využíváno pro pořádání kongresů, sportovních a kulturních akcí. Schválená studie funkčního využití byla závazným podkladem pro tuto architektonickou studii kongresového centra.

Architektonická studie řeší dostavbu stávajícího objektu s tím, že v úrovni Českomoravské budou nově dostavěny vstupní části kongresového centra a vybudovány nové prostory kongresových sálů.

Dispoziční uspořádání je navrženo tak, že kongresová část je samostatným provozním celkem, který je napojen na O2 arénu a využívá dříve připravených kapacit technické a provozní infrastruktury.