Roztěž - Casa Serena - Wellness

Místo stavby: Roztěž
Investor: Casa Serena a.s.
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Investiční náklady: 95 mil Kč
Termín realizace: 03/2016-10/2017

INFORMACE O PROJEKTU

Záměrem investora bylo vybudovat objekt, který bude využit jako wellness s krytým bazénem, relaxačním centrem a saunou. Vstup do objektu je situován na SZ roh objektu. Úroveň podlahy vstupního podlaží je navržena na kótu +408,25 m.n.m., výškový systém B.p.V. V 1.NP se nachází zádveří, schodiště, šatna s WC a sprchou a hlavní bazénový prostor. Na prostor bazénu navazuje venkovní terasa s dětským hřištěm. V 1. PP, které je přístupné po schodišti, se nachází vlastní wellness prostory – sauny, sprchy. Dále jsou zde umístěny technologické prostory bazénu a strojovny technologických zařízení.

Svislá nosná konstrukce bazénové haly je tvořena ocelovými rámy. Stěny mezi rámy jsou vyplněny zdivem z keramických tvárnic. Obvodové konstrukce 1.pp jsou provedeny z železobetonu, stejně tak i vnitřní nosné konstrukce 1.pp. Nosná konstrukce střechy je tvořena ocelovými rámy. Vnitřní stěny jsou kombinací železobetonových nosných stěn a stěn vyzdívaných z keramických tvárnic, popřípadě SDK stěn. Vlastní střešní plášť je proveden nadstřešní tepelnou izolací kotvenou do systému střešních vazniček a střešní krytina je provedena z předzvětralého falcovaného titanzinkového plechu. Obvodový plášť je proveden jako provětrávaný s kamenným obkladem.

Prosklené stěny jsou provedeny z hliníkových profilů. Vnitřní prostory bazénu jsou opatřeny keramickým obkladem, zázemí k bazénu je opatřeno hladkými sádrovými omítkami. Schodiště z přízemí do 1.PP je skleněné, schodišťové stupně jsou podsvícené, stejně tak madlo na zábradlí schodiště. Objekt je vybaven technologickým vybavením pro bazén a technologii pro sauny.