Špindlerův Mlýn - Hotel Grand

Místo stavby: Špindlerův Mlýn
Investor: CPI a.s.
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Investiční náklady: 250 mil Kč
Termín realizace:

INFORMACE O PROJEKTU

Stávající budova objektu Grand byla již v 90.letech rekonstruována. Tato rekonstrukce nebyla dokončena a z architektonického hlediska bylo v útrobách ubjektu všechno poničeno. Hlavní budova bude v rámci projektového záměru kompletně rekonstruována a v zadní části přistavěna. Celý objekt je navržen včetně všech potřebných služeb a procedur, které má ubytovací zařízení nabízet. Podzemní podlaží jsou navržena jako vstupní část s recepcí, restaurace, bar, přednášková místnost, herna pro děti a ubytovací jednotky pro hosty. K tomuto je navrženo potřebné zázemí s jednotlivými sklady a kuchyněmi. V nejnižším podlaží je potom umístěna lyžárna a úschovny sportovních potřeb. Vrchní podlaží jsou koncipována jako ubytovací. Všechny provozní úseky jsou vzájemně propojené komunikačními prostory tak, aby byly splněny požadavky na plynulý provoz celé budovy i se zohledněním vazby na exteriérové prostory.

Dostavba hotelu GRAND zvyšuje kapacitu objektu na úroveň současných potřeb, při koncepčním uspořádání objektu pro kongresové účely. Objekt je dostavěn tak aby splňoval nároky kongresové turistiky a přitom si zachoval „genius loci“ horského hotelu ve Špindlerově Mlýně.