Špindlerův Mlýn - LD Sv. Petr - Pláň

Místo stavby: Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
Investor: MELIDA a.s.
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Investiční náklady: 145 mil Kč
Termín realizace: 07/2015-11/2015

INFORMACE O PROJEKTU

Stávající čtyřsedačková lanovka Svatý Petr – Pláň byla uvedena do provozu v roce 1992. Technologie po 23 letech provozu vyžaduje generální opravu a obměnu technologie. Stávající technologie bude nahrazena technologií firmy Leitner v provedení šestimístných kapotovaných sedaček odpojitelného systému.

Architektonické řešení zcela odráží charakter využití objektu. Objekt je dělen na část dolní stanice So-01, na část – trasy SO-02 a na část horní stanice SO-03. Nová lanová dráha bude mít pohyblivý nástupní chodník orientovaný kolmo k ose lanové dráhy. Dolní stanice je poháněcí, horní stanice je vratná v typovém provedení firmy Leitner. Na trase bude 13 podpěr. Dolní stanici tvoří typová poháněcí stanice, nástupní chodník s brankami a objekt, ve kterém je velín, depo sedaček se servisním místem, zázemí obsluhy, veřejné WC a trafostanice s rozvodnou.

Na levé straně ve směru jízdy dolů je odjezdový turniket. Fasáda objektu velína je provedena pomocí kompaktních desek Konstrukce dolní stanice je tvořena ocelovými rámy osazenými na železobetonové stěně v severní části objektu. Na těchto rámech jsou sendvičové panely kapotované fasádními kompaktními deskami. Část jižní fasády depa je zčásti prosklená. Horní stanice je tvořena typovou vratnou stanicí Leitner a velínem, v 1.PP se zázemím pro obsluhu. . Na trase je 13 podpěr založených na železobetonových patkách.