Trutnov - Krytý bazén

Místo stavby: Trutnov
Investor: Město Trutnov
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Investiční náklady: 125 mil Kč
Termín realizace: Soutěžní návrh

INFORMACE O PROJEKTU

Stávající objekt krytého bazénu je rozšířen. Tvar budovy je objemově členěn do různě velkých a vysokých kvádrů. Hmoty jednotlivých kvádrů jsou odrazem různých požadavků na vnitřní provoz budovy. Na nejvyšším kvádru vystupují cím z objektu v místě skokanské věže je navržena fasáda z kompaktních desek. Druhá stejně vysoká hmota věže pro přístup na tobogány je obložena fasádními deskami s dřevěným dekorem. Nejobjemnější hmota haly stávajícího bazénu je rozšířena směrem na jih o nové rekreační bazény s divokou řekou. Hala je obložena fasádními deskami. Menší hala s dětským tréninkovým bazénem je rozšířena jižním směrem o dětský bazén s dětskými atrakcemi v místě stávající terasy. Předsazená fasáda této části je tvořena tahokovem. Severozápadní hmotu budovy tvoří kvádr s fasádou z kompaktních desek prolamovanou okny. Na západě v přízemí vybíhá z kvádru dřevěná zástěna venkovních ochlazovacích bazénků. Přízemí a patro je zde odděleno horizontálou vstupní markýzy. Fasáda severovýchodní části objektu je ztvárněna tahokovem s grafickým potiskem s motivem vlny, ta je nesen a podstavou z pohledového betonu .

V přízemí za vstupem do objektu se nachází recepce s občerstvením určená pro provoz fitness centra , solária a masáží. V levé části objektu je navrženo fitness centrum se soláriem a masážemi a šatnami pro návštěvníky. Výměníková stanice bude přesunuta do nově přistavěné části. V jihovýchodní části přístavby jsou navrženy kanceláře s vlastním vstupem. V severozápadní části objektu jsou ponechány stávající prostory sauny. Ostatní prostory v přízemí pod bazény jsou určeny pro technologická zařízení bazénu.

Po hlavním schodišti s výtahem je přístupná hala ve 2. nadzemním podlaží. V hale se nachází recepce s pokladnou a s občerstvením a dětský koutek. Dětské šatny a sprchy jsou ponechány stávající. Přístup do bazénu je veden přes převlékací kabiny, společné šatní skříňky a oddělené sprch y s toaletami pro muže a ženy. Přes prostor sprch se vchází do prostoru bazénů. Prostor je pomocí prosklených stěn řešen tak, aby bylo možné variabilně měnit přístup do jednotlivých částí bazénu pro možnost oddělení veřejných a neveřejných akcí. Ve 3. podlaží se nachází balkón pro diváky. Jsou zde navrženy kanceláře se zázemím oddílu.