Trutnov - ZŠ Komenského

Název akce: Základní škola Komenského
Místo stavby: Trutnov
Datum: Realizace 2001
Náklady: 195 mil. Kč
Investor: Město Trutnov

INFORMACE O PROJEKTU

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Komenského v Trutnově zahrnuje celkovou obnovu stávajících prostorů objektu školy a školní jídelny, vestavbu nových učeben do podkroví objektu školy a jídelny, úpravy těchto objektů pro pohyb tělesně postižených (výtah, most mezi školou a jídelnou) a dostavbu sportovní haly s příslušným zázemím.