VRCHLABÍ - BYTOVÉ DOMY VIVA

Místo stavby: Vrchlabí
Investor: TARDUN Invest s.r.o.
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Termín realizace: probíhá zpracování projektové dokumentace

INFORMACE O PROJEKTU

Stavba čtyř bytových domů s 58 byty v území bývalého průmyslového areálu Mileta ve Vrchlabí. Jednotlivé kompaktní hmoty čtyř bytových domů se třemi nadzemními a jedním ustupujícím podlažím jsou vzájemně propojeny suterénem s parkovacími plochami. Objekty výškově kopírují svažitý terén a přiléhající komunikaci.