Vrchlabí - bazén Vejsplachy

Místo stavby: Vrchlabí
Investor: soukromá osoba
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Investiční náklady: 135 mil Kč
Termín realizace: Soutěžní návrh

KOMPLETNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Navrhovaný objekt rekreačního bazénu je situován na území Vrchlabí Vejsplachy určeném územním plánem města pro plochy rekreace – hromadné. Řešené území je vymezeno na severu komunikací Valteřická, na jihu území navazuje na rybník Vejsplachy. Území je dopravně napojeno na městskou sběrnou komunikaci Valteřická pomocí nově navržené křižovatky. Na území soustředěné kolem vodní plochy Vejsplachy je zpracována urbanistická studie rekreačního areálu (ATIP, a.s.), která zahrnuje krytý rekreační bazén, část se sportovištěm (beach volejbal, lanový park, dětské atrakce, in-line park, minigolf), parkovou odpočinkovu zónu a v neposlední řadě areál rekreačních objektů v západní části rekreačního areálu.

Koncepce krytého bazénu těží z terénních podmínek, kdy svah s jižní orientací ubíhá v mírném sklonu ze směru příjezdu k vodní ploše rybníka Vejsplachy. Hmota budovy svým tvarem připomíná terénní vlnu, jejíž čelo směřuje k budoucí pláži a vodní ploše. V tomto směru se budova otevírá prosklenou stěnou, zatímco k návštěvníkům, přicházejícím od parkoviště před vstupním prostranstvím, se orientuje křivkou vycházející z úrovně terénu přes střechu objektu pokrytou vegetačním souvrstvím.

Část dispozice je řešena ve dvou úrovních, umožňující prostorové uspořádání provozu sauny a bazénu s možností bezbariérové projití celým interiérem tak, aby návštěvník měl možnost následně přejít z interiéru krytého bazénu plynule na venkovní terasu na terénu. Tím je vytvořena perspektiva pro propojení s venkovním letním provozem.

Ve vstupním podlaží je dispozice členěna na vstupní halu s pokladnou a vstupem do občerstvení, na saunu včetně nezbytného hygienického zázemí se sprchami. Ve spodním – bazénovém podlaží se nachází šatny včetně hygienického zázemí se vstupem do vlastní haly rekreační ho bazénu. Technické zázemí se nachází v severozápadní části objektu. Bazén je navržen pro přibližně 200 návštěvníků. Vodní plocha bazénu zaujímá celkem 380 m2. Parkoviště má kapacitu 98 parkovacích stání. V návrhu je počítáno s rozšířením k dosažení rezervy pro případné další aktivity v území.