ZLÍN - REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU LUĎKA ČAJKY

Název akce: Rekonstrukce stadionu Luďka Čajky
Místo stavby: Zlín
Investor: Statutární město Zlín, PSG Berani Zlín
Autoři: Ing. arch. Martin Vokatý
Ing. Vladimír Vokatý
Koncepční spolupráce: Ing. arch. František Petr
Ocelové konstrukce: EXCON a.s.
Ing Vladimír Janata
Dopravní řešení: Ing. Kamil Prokůpek

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího stadionu a dostavbu objektu mezi stadiony, který zajišťuje chybějící technologické i provozní propojení obou ledových ploch.

Dispoziční úpravy stávajícího objektu jsou navrženy tak, aby došlo k maximálnímu oddělení jednotlivých uživatelských i návštěvnických skupin objektu a došlo tak k výraznému zjednodušení provozu, který bude po provedených úpravách zcela jednoznačný.

Objekt se nachází v centru Zlína a je v jeho památkové zóně. To vede k postoji, že stávající architekturu objektu je nutné zachovat včetně všech cenných ocelových konstrukcí, které zasluhují památkovou ochranu.